Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2012

justMo
justMo
justMo
justMo
justMo
justMo
justMo
justMo
Reposted fromrokotoko rokotoko viaskins skins
justMo
4421 16e5 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaskins skins
justMo
dokładnie tak robiłam, tyle że mi nie wyświetlało obrazków. -.- /być może wina Opery/pozostaję przy html'owaniu. ;D

February 28 2012

justMo
justMo
6869 db76 390
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 viaskins skins
justMo
Reposted fromskins skins
justMo
6427 ed08 390
W JAKIM PROGRAMIE ZŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W TEN SPOSÓB GIFY ?
Reposted fromskins skins
justMo
robię tak jak poleciłaś, a mimo to nie dodaję mi wcale gifów.;/
justMo
dzięki wielkie.:)
justMo
' Winię Disney'a za moje wysokie oczekiwania względem mężczyzn . ;p
Reposted fromopisowo opisowo
justMo
Heej. Czy Ktokolwiek wie, jak można w jednym poście dodać kilka gifów ??
Reposted fromskins skins
justMo
4252 8e6b 390
Reposted fromwhim whim viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl